( ... items )
Tools
Register Login

Islamski kulturni centar Mostar.

You are here: Home » O CENTRU
Nedjelja, 22 Sep. 2019
Petak, 10. Juni 2011 02:56

Salih Čolaković, mr. - BIOGRAFIJA

Rate this item
(50 votes)
mr. Salih ef. Čolaković mr. Salih ef. Čolaković

Rođen 01.06.1945. godine u Podgoranima kod Mostara.

Gazi Husrev-begovu medresu završio školske 1964/65 god. Diplomirao na Šerijtskom fakultetu u Bagdadu 1973. god. Post diplomski studij završio na Filozofskom fakultetu u Kuvajtu 1977. god. Napisao magistarski rad pod naslovom „Arapska i islamska kultura u Bosni i Hercegovini u periodu 1463 - 1878 god.“


Po povratku u Bosnu i Herecegovinu posvetio se imamskoj službi u Mostaru. Bio je vjersko prosvjetni referent Odbora Islamske zajednice Mostar u razdoblju od deset godina 1978-1988. Pored toga je, nakon smrti profesora Huseina ef. Đoze (1982), šest godina djelovao kao vanredan profesor na Islamskom teološkom fakultetu predavajući predmet Tefsir (Tumačenje Kur'ana).


1988 godine izabran je za presjednika Ilmije BiH. Na toj dužnosti ostaje sve do 25.12.1990 god. kada je izabran za presjednika Mešihata BiH. Na toj dužnosti ostaje do aprila 1993. godine. Za vrijeme svog mandata, posebno u ratnom periodu, posjetio je, ne samo zemlje islamskog svijeta, nego i mnoge zemlje Europe, Rusiju, Sjedinjene Američke Države, gdje je prenio istinu o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Dao je veliki doprinos odbrani domovine, za što je dobio i svjetsko priznanje (Zlatna lenta) od predsjednika Egipta.


Kada je u mjesecu septembru 1994. godine osnovan Islamski kulturni centar, postavljen je na mjesto direktora ove ustanove. U septembru 1995. godine reaktivirana je Karađozbegova medresa, od strane Rijaseta IZ Bosne i Hercegovine postavljen je za direktora ove ustanove. Kao direktor lično je obezbjeđivao materijalna sredstva za izdržavanje ove institucije. Na toj dužnosti ostaje do decembra 1997. godine. U periodu od 2000 - 2002. godine učestovao u političkom životu BiH kao član Federalnog Parlamenta Bosne i Hercegovine.

 

Danas je predavač Tefsira u Karađozbegovoj medresi , vanredni predavač na Islamskoj Pedagoškoj akademiji Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Član Svijetskog Vijeća uleme „International Union For Muslim Scholars“. Učestovao na brojnom konferencijama ove asocijacije, posebno u Kataru (2006. godine) te Istambulu (2010. ) godine. Napisao na arapskom "Islamska kultura u Bosni i Hercegovini u periodu 1463-1878". Autor značajnih prevoda sa arapskog jezika i radova na bosanskom jeziku. Sarađuje u domaćim i stranim islamskim časopisima . Od stranih jezika služi se arapskim i engleskim.

Related items (by tag)

More in this category: SULTAN SELIM JAVUZA MESDŽID »

IKC (novi objekat)